Sinds maart 2017 is Patina ambassadeur van het Friendship Sports Centre. Met deze sponsoring zorgt Patina ervoor dat kinderen met een beperking in het sportcentrum kunnen sporten. Hiermee wil Patina maatschappelijk betrokken blijven en iets teruggeven aan de samenleving.

Sinds maart 2017 is Patina officieel trotse partner van JINC. Met dit partnerschap willen Patina en JINC  laten zien hoe belangrijk een goede start op de arbeidsmarkt is voor al het talent van de toekomst. Elk kind verdient een eerlijke kans op de arbeidsmarkt, ook als het opgroeit in een omgeving met minder rolmodellen om zich aan op te trekken. Patina helpt graag jongeren van 8 tot en met 16 jaar op weg naar een goede start op de arbeidsmarkt. Dit doet Patina o.a. door beroepsoriëntatie op de werkvloer te organiseren.

Patina streeft naar duurzamer ondernemen. Dit doen wij onder meer met behulp van de CO2-prestatieladder. Dit instrument helpt ons om op een gestructureerde manier onze CO2-uitstoot te verminderen en daarmee onze bijdrage te leveren aan een duurzamere wereld! Sinds 2010 zijn wij in het bezit van het CO2-certificaat. Op 17 januari 2017 is dit certificaat met een jaar verlengd.

Op dinsdag 10 januari 2017 hebben Consolidated en Patina een waardebon overhandigd aan Lucia Martis, oprichtster van Bureau ProFor. ProFor is een bureau die een adviserende en ondersteunde rol, in het licht van integratie en participatie van etnische groepen binnen de Nederlandse samenleving, uitvoert. Tijdens de BASTA-tafel, die op 21 september 2016 gehouden is, zijn er zeven projecten in Amsterdam Zuidoost geselecteerd, waaronder Bureau ProFor. Door het wegvallen van de basissubsidie is ProFor verhuisd naar een kleiner pand. Het bureau vroeg om hulp bij de aankleding van het nieuwe pand. Met de bon dragen Consolidated en Patina bij aan de nodige opknapmaterialen, zoals raambekleding, vloerbedekking en verf. Hiermee leveren ze een concrete bijdrage aan de armoedebestrijding in Zuidoost. De opknapwerkzaamheden zullen binnenkort door vrijwilligers worden uitgevoerd. 

Energydak heeft haar nieuwe website gelanceerd. Met de website 2.0 is het mogelijk om nog sneller en efficiënter klanten van dienst te zijn. De geheel vernieuwde website is te bekijken via www.energydak.nl. Een website waarmee duidelijk in kaart wordt gebracht hoe zonthermische energiewinning werkt. Via deze website wil Energydak haar klanten nog beter van informatie voorzien.

Vanaf 1 januari 2017 is Felix verder gegaan onder de naam en het dak van Patina. Allemaal samen, zodat we onze dienstverlening nog strakker kunnen organiseren. En nog efficiënter en sterker het nieuwe jaar in gaan. Natuurlijk blijven service en garantie ongewijzigd en alle lopende contracten gewaarborgd.

Op dinsdag 20 december ondertekende Woningstichting Eigen Haard met Consolidated Nederland B.V., Topdak B.V., M.C. Wildschut Dakbedekkingen B.V. en Patina, die samen het dakteam vormen, het partnercontract. Eigen Haard en het dakteam willen met dit contract een integrale benadering van dakbeheer, zowel voor wat betreft het oplossen van storingen en de uitvoering van reinigend onderhoud, correctief onderhoud, preventief onderhoud als ook planmatig dakonderhoud voor het vastgoed bezit van Eigen Haard.

Voor veel kinderen is het vieren van Sinterklaas vanzelfsprekend. Dit is helaas niet voor alle kinderen in Nederland het geval. Het zal je maar gebeuren, dat de Sint stilletjes je huisje voorbij rijdt. Al je vriendjes en vriendinnetjes krijgen cadeaus, maar jouw schoentje blijft leeg. Daarom heeft Patina samen met Logchies een sinterklaasactie opgezet. Als doel zoveel mogelijk kinderen die in moeilijke omstandigheden verkeren een sinterklaascadeau te geven. Want ieder kind verdient een cadeau op 5 december!