Vanaf 1 januari 2017 is Felix verder gegaan onder de naam en het dak van Patina. Allemaal samen, zodat we onze dienstverlening nog strakker kunnen organiseren. En nog efficiënter en sterker het nieuwe jaar in gaan. Natuurlijk blijven service en garantie ongewijzigd en alle lopende contracten gewaarborgd.

Op dinsdag 20 december ondertekende Woningstichting Eigen Haard met Consolidated Nederland B.V., Topdak B.V., M.C. Wildschut Dakbedekkingen B.V. en Patina, die samen het dakteam vormen, het partnercontract. Eigen Haard en het dakteam willen met dit contract een integrale benadering van dakbeheer, zowel voor wat betreft het oplossen van storingen en de uitvoering van reinigend onderhoud, correctief onderhoud, preventief onderhoud als ook planmatig dakonderhoud voor het vastgoed bezit van Eigen Haard.

Voor veel kinderen is het vieren van Sinterklaas vanzelfsprekend. Dit is helaas niet voor alle kinderen in Nederland het geval. Het zal je maar gebeuren, dat de Sint stilletjes je huisje voorbij rijdt. Al je vriendjes en vriendinnetjes krijgen cadeaus, maar jouw schoentje blijft leeg. Daarom heeft Patina samen met Logchies een sinterklaasactie opgezet. Als doel zoveel mogelijk kinderen die in moeilijke omstandigheden verkeren een sinterklaascadeau te geven. Want ieder kind verdient een cadeau op 5 december!

EnergiQ ging vijf maanden geleden de uitdaging aan voor Rochdale om te komen tot dé oplossing voor de verduurzaming van portieketageflats. Op woensdag 12 oktober 2016, tijdens de slotbijeenkomst bij de KvK te Amsterdam, presenteerden wij aan de andere deelnemers en opdrachtgevers ons plan van aanpak. Zowel Rochdale als het aanwezige publiek heeft EnergiQ (bestaande uit Patina, Bonarius, Koppes Bouwkunde en Logchies Renovatie en Onderhoud) als winnaar aangewezen en ontvingen wij de publieksprijs.

Op donderdag 6 oktober vierde de Alliantie met drie partijen het getekende contract voor het onderhoud van de daken van haar huurwoningen. Voortaan verzorgt Van Venrooy Dakbedekking het dakonderhoud in Amersfoort, Patina Dakdenkers in Amsterdam en Consolidated Nederland BV in Almere en Gooi en Vechtstreek.