KOMO® Safety keurmerk voor valbeveiligingsbranche Einde aan de onduidelijkheid over wat veilig is en wat niet

KOMO® Safety keurmerk voor valbeveiligingsbranche Einde aan de onduidelijkheid over wat veilig is en wat niet

Per 31 oktober 2017 is er een nieuw keurmerk voor de valbeveiligingsbranche: het KOMO® Safety keurmerk. Dit keurmerk, ontwikkeld door Stichting Nivoh in samenwerking met SGS Intron en marktpartijen, biedt duidelijkheid over wat veilig is en wat niet. Uitvoerende partijen die voldoen aan de voorschriften in de nieuwe Beoordelingsrichtlijn 9935 (BRL 9935), verkrijgen na certificering het KOMO® Safety keurmerk.

Waarom een keurmerk valbeveiliging?

De noodzaak van veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van valgevaar op daken in de beheerfase van een object is voor de gehele keten nu wel duidelijk. Dit zo belangrijke bewustzijn hebben alle betrokken partijen samen gecreëerd. Een cruciale eerste stap op de veiligheidsladder. 

Echter de ontwerpvrijheid die architecten, adviseurs en leveranciers van veiligheidsvoorzieningen bieden, resulteert nog te vaak in onveilige ontwerpen. Hierdoor blijft valgevaar bestaan. Daarbij, de ontwerpen, gebruikte veiligheidsproducten en de prijzen in offertes die opdrachtgevers bij leveranciers aanvragen, verschillen vaak van elkaar. 

Deze verschillen en onveilige ontwerpen worden veroorzaakt door onduidelijkheid in de markt over de eisen die aan producten en installatiemethodes worden gesteld. Ook de wetgeving geeft alleen kaders waarbinnen een veilig ontwerp gemaakt moet worden. Deze combinatie leidt tot verschillen in interpretatie en inzicht. Waarbij het opdrachtgevers regelmatig ontbreekt aan kennis om deze verschillen juist te kunnen beoordelen. Met onveilige werksituaties als gevolg, ondanks de juiste intenties.

Wat houden de BRL 9935 en het KOMO® Safety keurmerk in?

Om de onduidelijkheid in de markt weg te nemen, is een nieuwe kwaliteitsstandaard ontwikkeld, de BRL 9935. Deze BRL, met het KOMO® Safety procescertificaat als bewijsstuk, is de verbindende factor tussen wet- en regelgeving, normen en relevante processen.

De BRL 9935 is een zogenaamde KOMO® procescertificering. In dit geval certificering van het ontwerp-, installatie- en het inspectie- & onderhoudsproces van veiligheidsvoorzieningen op platte daken. Daarbij gaat het om veiligheids- en toegangsvoorzieningen zoals hekwerken, verankeringspunten en kooiladders. De BRL 9935 bestaat uit vier delen: een algemeen deel en drie bijzondere delen voor respectievelijk “Ontwerp”, “Installatie” en “Inspectie & Onderhoud”. 

Uitvoerende partijen zoals dakdekkers, valbeveiligingsbedrijven en adviesbureaus kunnen voor alle delen het KOMO® Safety procescertificaat behalen. Waarbij het algemene deel en tenminste één bijzonder deel verplicht zijn. De onderverdeling naar de verschillende processtappen met de bijbehorende eisen sluit aan op de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen die in 2019 van kracht wordt. Een dubbelslag.

Wat levert het KOMO® Safety keurmerk u op?

Het KOMO® Safety procescertificaat biedt zowel voorschrijvende als uitvoerende partijen:
• Vergelijkbare offertes
• Gelijkwaardige concurrentie bij aanbestedingen en een grotere kans op opdrachten
• Een veilige werksituatie op hoogte
• Het voorkomen van ernstige ongevallen, aansprakelijkheidsclaims en imagoschade
• Toekomstvaste en duurzame veiligheidsvoorzieningen
• Een hogere Return on Investment en een lagere Total Cost of Ownership
• Een geborgd en goed functionerend kwaliteitssysteem en aantoonbare deskundigheid

Zo biedt het KOMO® Safety keurmerk voor alle betrokken partijen grote voordelen. Procesmatig, organisatorisch, financieel en bovenal (veiligheids)technisch.

Meer weten over wat het KOMO® Safety keurmerk voor u kan betekenen?

Op www.nivoh.nl vindt u onder andere de vier delen van de BRL 9935 en een FAQ waarin antwoord wordt gegeven op vragen die voor de verschillende betrokken partijen relevant zijn.

 

 

 


← Nieuwsoverzicht