EnergiQ ‘dubbel’ winnaar BIK Challenge

EnergiQ ‘dubbel’ winnaar BIK Challenge

EnergiQ ging vijf maanden geleden de uitdaging aan voor Rochdale om te komen tot dé oplossing voor de verduurzaming van portieketageflats. Op woensdag 12 oktober 2016, tijdens de slotbijeenkomst bij de KvK te Amsterdam, presenteerden wij aan de andere deelnemers en opdrachtgevers ons plan van aanpak. Zowel Rochdale als het aanwezige publiek heeft EnergiQ (bestaande uit Patina, Bonarius, Koppes Bouwkunde en Logchies Renovatie en Onderhoud) als winnaar aangewezen en ontvingen wij de publieksprijs.

Over de BIK Challenge
De KvK organiseerde de afgelopen maanden, samen met Huren met Energie en Bouwketens.nl, een unieke ‘pressure cooker’ rond energiezuinige woningrenovatie: De BIK Challenge. Ruim 70 spelers vanuit 35 bedrijven waren actief in deze BIK Challenge. Doel: tot 9 innovatieve voorstellen komen voor 5 uitdagende renovatie-opgaven van woningcorporaties. Rochdale koos voor EnergiQ en een ander consortium om de uitdaging aan te gaan.
 
Alfred Blom van Rochdale: “De opgave van Rochdale gaat om de verduurzaming van 49 woningen (en 57 vergelijkbare woningen). Ambitie: gemiddelde energie-index van 2,91 naar minimaal 1,25 en scenario’s voor energetische verbeteringen, woonlastenverlaging en bewonersbegeleiding tijdens het hele proces. We hebben de plannen van beide consortia vergelijken, een score-matrix opgesteld en deze intern met zijn vieren ingevuld. Daar is een score uitgerold. Beide consortia hadden goede plannen en voldeden volledig aan de uitvraag. Uiteindelijk was EnergiQ de winnaar met een plan dat van A tot Z goed was doordacht. Alle facetten waren erin meegenomen.”
 
Bewonersgerichte verduurzaming
De doelstelling van EnergiQ is om vanuit het perspectief van de bewoner te verduurzamen. In de studie naar de verduurzaming van de portieketagewoningen van Rochdale hebben wij de bewoner als vertrekpunt genomen. Bij de planvorming hebben wij onderscheid gemaakt tussen de scenario’s en de kwaliteitsverbeteringen in de vorm van opties. De scenario’s geven inzicht in de benodigde maatregelen voor verduurzaming naar de gewenste labels B, A en A+. De opties zijn gekoppeld aan de bewonerswensen en kansen om draagvlak te creëren. Het gaat daarbij om diverse verbeteringen vanuit de thema’s veiligheid, toekomstwaarde en comfort.

Out of the box denken
Deze BIK Challenge en de procesbegeleiding van Sean Vos (Slim Renoveren) bood ons de kans om out of the box te denken. Zonder kaders. Naast de, door Rochdale, gewenste scenario’s, hebben wij onszelf als consortium uitgedaagd om verder te kijken dan wat er gevraagd werd. Naast de gewenste labels hebben we onszelf uitgedaagd om de totale horizon te verkennen. We hebben onderzocht ‘wat er in het verschiet ligt’ om tot A++ label te komen. Hiervoor hebben wij een NOM ready en EPV done scenario ontwikkeld in samenwerking met Idea Nederland. Deze opgave heeft ons veel stof tot nadenken gegeven en kennis opgeleverd waarmee we standaarden hebben ontwikkeld voor verduurzaming.

Over EnergiQ
EnergiQ is een allesomvattende keten van vier vooraanstaande familiebedrijven uit Noord Holland; Bonarius, Koppes Bouwkunde, Patina Dakdenkers en Logchies Renovatie en Onderhoud. Binnen het consortium willen de vier bedrijven samen de mouwen opstropen om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de randstad.


IQ en eQ
EnergiQ heeft het juiste iQ en eQ voor verduurzamen. Het consortium kijkt naar de mogelijkheden en de haalbaarheid van meerdere scenario’s. Zowel op het gebied van iQ (financieel, installatie en techniek) als eQ (bewonersdraagvlak en omgeving). De bewoner staat centraal en is het middelpunt bij de planontwikkeling. Met de gebundelde kennis van alle partijen wil EnergiQ flexibele concepten ontwikkelen met de best passende producten per project. De bouwstenen van deze concepten kunnen de basis zijn voor latere standaardisatie.

← Nieuwsoverzicht

Tags: