Het Consortium – Inspelend op de nieuwe regierol van corporaties

Steeds meer woningcorporaties spelen in onderhoud en renovatie de nieuwe rol van regisserend opdrachtgever. Daarbij moeten ze zich in toenemende mate verlaten op de prestatiegerichte samenwerking met ketenpartners. Dit vertrouwen wordt geboden door Het Consortium, een vaste formatie waarin wij een van de vijf partners zijn. In Het Consortium delen we onze complementaire specialismen, die we per project op maat samenstellen tot een resultaatgerichte oplossing.

Compleet en ontzorgend

Het Consortium is een sterke partner met een overtuigende staat van dienst. Vrijwel alle denkbare projecten in onderhoud en renovatie kan Het Consortium met eigen kennis, kunde en mensen aan. Het Consortium kan dus de volle verantwoordelijkheid nemen, integraal rapporteren over alle werkzaamheden en de opdrachtgever in zijn regierol volledig ontzorgen.

Proud partner

Wij zijn er trots op partner te zijn in Het Consortium. We vormen een hechte ketensamenwerking, en geen gelegenheidsformatie. In plaats daarvan hebben we ons aan elkaar verplicht tot een formele en duurzame samenwerking. In Het Consortium delen Bonarius Bedrijven, Etro Vastgoedzorg, Patina Dakdenkers, Schouten Techniek en Zaanstad Dakwerken elkaars kracht, vitaliteit, innovatief vermogen en aantoonbare ervaring. We zijn optimaal op elkaar ingespeeld en durven te investeren in onze gezamenlijke toekomst.

Slimme tool voor regievoering

Een van deze investeringen is de ontwikkeling van een dashboard-systeem op basis van vijf key-performance-indicatoren (KPI’s): doorlooptijd, financieel resultaat, kwaliteit & techniek, bewonerstevredenheid en opdrachtgeverstevredenheid. Daarmee heeft de opdrachtgever een slimme tool in handen om effectief de regie te voeren en zo nodig direct bij te sturen.

Bewezen aanpak

Het Consortium staat voor resultaatgericht vastgoedonderhoud (RGVO). In de nieuwe rolverdeling die daarbij hoort, bepaalt de opdrachtgever de strategie, de investeringen en het rendement, en zijn wij adviseur, ontwerper en uitvoerder. Het resultaat dat de opdrachtgever beoogt, streven we zo transparant mogelijk na. Hiervoor hebben we een uniek en doordacht stappenplan ontwikkeld, dat zich in de praktijk volop heeft bewezen.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u kijken op onze website: www.hetconsortium.nl.