Valbeveiliging op maat

Valbeveiliging op maat

Werken op hoogte brengt grote risico’s met zich mee. Werkgevers zijn op basis van de geldende wet- en regelgeving verplicht om risico’s te inventariseren en maatregelen te nemen om ongevallen te voorkomen. (artikel 5 Arbowet).

Voorkom ongevallen en aansprakelijkheid

Het doel van het inventariseren van de risico’s is het voorkomen van ongevallen en aansprakelijkheidstellingen. Hoe wordt dit dan gedaan? Door vast te stellen of de inrichting van het dak voldoet aan de wettelijke richtlijnen op het gebied van veilig werken op hoogte. Indien dit niet het geval is, worden de risico’s hiervan aangegeven en worden passende maatregelen geadviseerd. Bijvoorbeeld door het plaatsen van valbeveiliging. 

Verschillende daken, verschillende veiligheidsvoorzieningen, juiste klasse  

Valbeveiliging is een onmisbaar product voor werken op hoogte. Wat zou voor u de juiste oplossing zijn? Welk veiligheidsvoorzieningen u plaatst, hangt samen met het feit hoe vaak een dak wordt betreed. Natuurlijk kunt u alle voorzieningen toepassen, maar dat is zonde van uw geld. Bij Patina hebben wij de verschillende veiligheidsvoorzieningen onderverdeeld in klassen. Dit is aan de hand van de opleidingsindeling Veilig Werken Op Hoogte (VWOH), zoals hieronder aangegeven. Klasse A voor daken die weinig worden betreden en klasse D voor daken die veel worden betreden. Wilt u valbeveiliging op maat? Laat ons u informeren.


← Nieuwsoverzicht

Tags: