Woningcorporatie De Alliantie

‘Patina kent onze daken door en door’

Patina onderhoudt alle daken van de huurwoningen en verschillende VvE’s van de Alliantie regio Amsterdam. Onlangs is het dakonderhoudscontract weer met een jaar verlengd. Een gesprek met Fon Wolkers, projectleider planmatig onderhoud.

‘In 2002 startte de samenwerking met Patina. In 2007 sloten we een dakonderhoudscontract af voor 5 jaar. We zitten in alle wijken van de stad, dus het gaat om allerlei soorten daken. Platte daken bij de grotere complexen tot platte daken met een schuine voorkant van shingels of dakpannen in de binnenstad. Sinds dit jaar hebben we ook de schuine pannendaken en het reinigen van de dakgoten opgenomen in het onderhoudscontract met Patina.’

Met iPad het dak op

‘Het aantal klachten van bewoners over lekkages moet omlaag. Door dakinspecties kunnen we deze lekkages voorkomen. De inspecteurs van Patina gaan met een iPad het dak op en bekijken de toestand van de daken. De medewerker vult ter plaatse een checklist in en maakt foto’s als dat nodig is. Een uurtje later kan ik de digitale rapportage al inzien.’

Webportaal

Sinds kort kan De Alliantie de dakrapportages bekijken via het webportaal van Patina. Wolkers: ‘Dat is ideaal. De rapporten worden dankzij het gebruik van de iPad ook uitgebreider: we hebben gedetailleerd beeldmateriaal van eventuele schades, weten waar slechte stukken zitten en wat hiervan de consequenties zijn voor de levensduur van de dakbedekking. Soms repareert Patina het dak ter plaatse. Bij grotere reparaties nemen ze contact op met mij en bespreken we wat er nodig is. Meldingen van illegale dakterrassen of spullen die op daken zijn geplaatst door bewoners, gaan naar onze afdeling beheer, die de bewoners daar over aanspreken en het laten verwijderen.’

Overleg

‘Vier keer per jaar hebben we overleg. We bespreken dan of onze doelen zijn gehaald en we maken een planning voor het volgende kwartaal. Ik ben tevreden over de samenwerking met Patina. Ze kennen onze daken door en door en dat is een groot voordeel voor ons.’

Over De Alliantie

De Alliantie is een woningcorporatie met bijna 60.000 woningen in de noordvleugel van de Randstad. Vier werkmaatschappijen zorgen voor betaalbare en goede woonruimte in vitale wijken. De Alliantie regio Amsterdam beheert bijna 24.000 woningen door woningen te verhuren, te verkopen en nieuwe woningen te bouwen. De Alliantie investeert veelal in stadsvernieuwing en in nieuwbouwprojecten.