Het dakonderhoud van alle woningen van de Alliantie is sinds juli 2016 in specialistische handen. Dakspecialisten Consolidated (regio Gooi en Vecht en Almere), Patina Dakdenkers (regio Amsterdam) en Van Venrooy (regio Amersfoort) zorgen samen dat huurders snel en efficiënt geholpen worden. Interview met Richard de Waart, teamleider van het interventieteam. Hij vertelt waarom dit Dakteam zo goed werkt.

In Nederland komt jaarlijks zo’n 100.000 ton dakafval vrij. Door Roof2Roof recycling zou jaarlijks 50 miljoen kilogram CO2 kunnen worden bespaard. Wij zijn voortdurend op zoek naar de meest duurzame dakoplossingen en -toepassingen. Naast o.a. goede doelen ondersteunen, willen we natuurlijk ook op milieugebied maatschappelijk verantwoord ondernemen. Patina heeft zich daarom vanaf deze maand aangesloten bij het Roof2Roof-specialistennetwerk.

Elk jaar wil Patina goede doelen aandragen, en helpen bij activiteiten. Op 9 mei is, in samenwerking met de dakpartners van Ymere, een dagje Keukenhof georganiseerd voor de senioren bewoners van Ymere.

Kwetsbare diersoort Volgens de Rode Lijst van IUCN (International Union for Conservation of Nature), is de zwarte slingeraap een kwetsbare diersoort. De afgelopen 45 jaar is het aantal slingerapen met 30% afgenomen door verlies van het leefgebied en de jacht. De slingeraap leeft niet alleen in het...

Maandag 18 december ondertekende de woningcorporatie Ymere, Iederzon, BNG Bank en de gemeente Amsterdam de overeenkomst en hebben alle partners de start van de verduurzaming van 8.500 woningen van woningcorporatie Ymere gevierd. Een bijzonder project waarbij Ymere haar daken beschikbaar stelt aan Iederson, een zogenoemde Energy Service Company (ESCo). Patina is samen met Klop en LENS BV partner van Iederzon en zijn trots met deze samenwerking.

Rochdale heeft op basis van ketensamenwerking een langdurig contract afgesloten met drie dakspecialisten (Consolidated, Van Venrooy en Patina) ten behoeve van het onderhoud en beheer van alle daken. Van een lekkende dakgoot tot problemen met de schoorsteen. Het betreft alles wat zich boven de (dak)goot bevindt.

Werken op hoogte brengt grote risico’s met zich mee. Werkgevers zijn op basis van de geldende wet- en regelgeving verplicht om risico’s te inventariseren en maatregelen te nemen om ongevallen te voorkomen. (artikel 5 Arbowet).

Heeft u uw hoofd ook vol van het plannen en regelen voor de vakantie begint? Wij herkennen het allemaal met de bouwvak voor de deur. Sommige bouwbedrijven zijn dicht tijdens de bouwvak. De bouwplaats ligt er verlaten bij tijdens deze periode. Veel klanten willen dat er wordt doorgebouwd, maar de meeste toeleveranciers zijn vaak gesloten. Hierdoor kunnen projecten door materiaalgebrek en minder mankracht vertraging oplopen. Alles moet dan af voor de bouwvak, wat enige vakantiestress met zich mee kan brengen. Wij weten als geen ander hoe dit voelt en hierbij is een strakke planning essentieel.

Dinsdag 4 april zijn 10 leerlingen uit groep 7 van De Wilgeroos op bezoek geweest bij Patina voor een Bliksemstage. Een Bliksemstage is een initiatief van JINC en betekent een bedrijfsbezoek van een ochtend. Een paar uur vol leermomenten om te ervaren wat het werk inhoudt. Op deze manier zien ze welke beroepen er allemaal zijn en zijn leerlingen beter in staat een keuze te maken voor hun toekomst.