Patina biedt al haar
dakinspecteurs een cursus

Asbest
herkennen

Asbest, het is een hot issue sinds de overheid heeft bepaald
dat asbestdaken vanaf 2024 verboden zijn.

Het gebruik van asbest is al sinds 1993 niet meer toegestaan, maar tot die tijd werd het natuurlijk volop en in allerlei bouwmaterialen toegepast. Ook op het dak.

Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast, door weer, wind of werkzaamheden. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen, en juist die zijn schadelijk voor de gezondheid. Met dit verbod wil de overheid verdere blootstelling en risico’s voorkomen.

Woningcorporaties moeten nu anticiperen

Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast, door weer, wind of werkzaamheden. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen, en juist die zijn schadelijk voor de gezondheid. Met dit verbod wil de overheid verdere blootstelling en risico’s voorkomen.

Om in 2024 aan deze norm te voldoen moeten woningcorporaties nu al anticiperen. Bij het jaarlijkse onderhoud van de daken wordt meteen gecontroleerd op de aanwezigheid van asbest. Patina biedt daarom al haar dakinspecteurs een cursus asbestherkenning. De eerste inspecteurs, Rick Zwaan en Martijn Jansen hebben hun diploma inmiddels op zak. Op de laatste dag voor de Bouwvak troffen we ze in Haarlem.

We hebben al ervaring met asbest herkennen

Rick: “We waren altijd al zeer alert op asbest, en hebben er best veel ervaring mee. De regel: als het rafelt, is het asbest. Meestal is asbest wit of grijs, maar in de cursus leerden we dat het materiaal heel veel kleuren kan hebben, ook blauw of bruin. Dat wist ik niet. En het heeft ook verschillende verschijningsvormen: vezelig, of juist stekelig of puntig.”

Martijn: “We werken heel veel voor Ymere, die hebben natuurlijk een mega-bestand aan woningen en willen weten hoe het ervoor staat. Met de drie dakpartners, Consolidated, Klomp en Patina, zijn we daar nu mee aan de slag. We gaan het ook standaard toevoegen aan onze rapportages. ”

Het zit overal in

Ze komen nog best vaak asbest tegen. Martijn: “Het zit overal in, in oude mastiekdaken, oude gevelbeplating, maar ook in kitsoorten en vaak in oude pijpjes op schoorstenen. Dat is er dan door bewoners afgehaald omdat de cv-pijp er doorheen moet, en dan ligt het verspreid over het dak. Dat is niet goed voor de gezondheid.”

Rick vult hem aan: “Als we asbest vermoeden, rapporteren we dat. Dan komt er een specialist om het materiaal te onderzoeken. In het lab, of ter plekke als er snel uitsluitsel moet komen. Als het inderdaad asbest is, komt er een bedrijf om alles op de juiste manier te verwijderen.”

Er altijd zijn voor onze klanten

De klus zit erop. Rick gaat verder naar Amsterdam en Martijn gaat een dak inspecteren voor Ymere in het centrum van Haarlem. Daarna is de traditionele bouwvakborrel en begint de vakantie. Hoewel… volgende week staat er nog van alles op de planning. Rick: “Echte bouwvak heb je niet meer hoor, we moeten er altijd zijn voor onze klanten.”