Kwaliteit en veiligheid

Een dak moet te allen tijde bescherming bieden. Onder alle omstandigheden. Dus is kwaliteit een constante factor in ons werk.

De producten en diensten van Patina voldoen aan NEN-normeringen en aan de wettelijke eisen;

Alle producten en materialen worden verwerkt conform de richtlijnen van de fabrikant.

Kwaliteit betreft niet alleen de daken die we onderhouden en construeren, maar ook de materialen waarmee we werken, het vakmanschap van onze mensen en de dienstverlening aan onze opdrachtgevers. Als het om kwaliteit gaat, is onze inzet altijd hoog.

Veilig werken

Een dak moet een veilige werkruimte bieden voor professionals en een veilige verblijfsruimte voor particulieren. Op grote hoogte is veiligheid immers van extra veel belang. Patina is aangesloten bij het Instituut voor Dakveiligheid, dat ten doel heeft de veiligheid van systemen, mensen (professionals en omstanders), middelen en materialen te verhogen en te borgen. Dat doet het instituut door duidelijkheid te scheppen in de verschillende (en soms conflicterende) voorschriften, regels en wetgeving.

Advies over veiligheid

Niet alleen werken wij zelf veilig, ook adviseren wij over de veiligheid van anderen. Het voorkomen van ongevallen door het werken of verblijven op hoogte is een van onze specialismen. Voor onze opdrachtgevers voeren wij risico-inventarisaties en –evaluaties (RI&E) uit en maken wij onveilige situaties weer veilig. Voor onze relaties verzorgen wij regelmatig trainingen en presentaties over valgevaar en het voorkomen van ongevallen.