Lean Management

Wij blijven kritisch kijken naar onze bedrijfsprocessen en die van onze toeleveranciers.

Wij stellen waar mogelijk processen bij om zo efficiënt en effectief mogelijk te werken.

De belangrijkste doelstellingen van Lean Management zijn:

  • de kwaliteit leveren die de klant wenst;
  • de doorlooptijd van processen verkorten;
  • de kosten verlagen.

De CO2-prestatieladder

Patina werkt met de CO2-prestatieladder. Wij berekenen onze eigen carbon footprint en blijven nieuwe mogelijkheden zoeken om de CO2-uitstoot verder te reduceren. We gaan na wat onze toeleveranciers aan CO2 uitstoten en hoe zij werken aan het terugdringen daarvan. We delen nieuwe inzichten en oplossingen met toeleveranciers, collega’s, kennisinstituten, stakeholders en andere partijen.

Gezamenlijk verbeteren

Lean Management omvat een reeks methoden en technieken, die branchespecifiek zijn uit te werken. Bij adviestrajecten hanteren wij de door ons ontwikkelde Lean Scans en de Lean Matrix. Aan de hand hiervan is te zien welke stappen dienen te worden gezet om gezamenlijk tot verbeteringen te komen en verspilling van materialen of tijd tegen te gaan.