Milieu en maatschappij

Bijdragen aan een betere milieu en minder energieverbruik: dat doen wij bij Patina ook door daken te benutten voor ‘duurzame’ toepassingen.

Nederland telt 350 miljoen vierkante meter dak.

Dat kan gebouweigenaren heel veel rendement leveren met innovatieve toepassingen.

Bijvoorbeeld door forse energiebesparingen, bijdragen aan CO2-reductie, luchtzuivering en wateropslag. Patina staat graag bovenaan in deze ontwikkelingen en adviseert opdrachtgevers over de mogelijkheden.

De CO2-prestatieladder

Patina werkt met de CO2-prestatieladder. Wij berekenen onze eigen carbon footprint en blijven nieuwe mogelijkheden zoeken om de CO2-uitstoot verder te reduceren. Wij gaan na wat onze toeleveranciers aan CO2 uitstoten en hoe zij werken aan het terugdringen daarvan. Wij delen nieuwe inzichten en oplossingen met toeleveranciers, collega’s, kennisinstituten, stakeholders en andere partijen.

Sponsorbeleid

Patina is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil in haar sponsorbeleid hieraan dan ook graag een bijdrage leveren. In de afgelopen jaren is de stroom van sponsoraanvragen sterk toegenomen. Wij krijgen dan ook veelvuldig verzoeken om een vereniging, evenement of een activiteit te sponsoren. Uit dit brede aanbod moeten wij helaas een keuze maken, daar wij niet aan alle verzoeken kunnen voldoen. Om onze betrokkenheid te tonen, honoreren wij met name projecten die regionaal van belang zijn.

Patina sponsort sowieso niet als het gaat om:
-Sponsoring van individuele personen;
-Sponsoring van feesten;
-Sponsoraanvragen die een religieus of politiek karakter hebben;
-Sponsoring van studiereizen of studentenverenigingen.

Indien u een sponsoraanvraag wenst te doen, mail uw verzoek dan naar info@patina.nl, onder vermelding van ‘sponsoraanvraag + onderwerp’.

Het BeterBoek

Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject “Het BeterBoek” voorde kinderafdeling en dagbehandeling in het Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk.
Een ziekenhuisopname of dagbehandeling is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij.
Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden gratis Het BeterBoek van Bureau Méteau uitgereikt!

ARTIS
Om in te spelen op maatschappelijke verantwoordelijkheid, heeft Patina een chimpansee geadopteerd. Hiermee steunen wij het voortbestaan van ARTIS als instituut.

KanjerKetting
Patina doet elk jaar mee aan de Dam tot Damloop met als doel geld bij elkaar verzamelen voor een goed doel. In 2016 steunt Patina KanjerKetting, een organisatie die zich inzet voor kinderen met kanker.