Georganiseerd door de dakpartners Klomp, Consolidated Nederland en Patina dakdenkers. Medewerkers van Ymere hebben we meegenomen in de dakwereld van duurzame en innovatieve ontwikkelingen die nodig zijn om de juiste keuzes te maken op weg naar een CO2-neutraal woningbezit in 2050.

Zo kwamen ontwikkelingen voorbij op het gebied van vergroening voor de biodiversiteit, mogelijkheden om hittestress sterk te reduceren en sociale cohesie te bevorderen. Ook hebben we laten zien hoe het verzamelen van data door middel van sensoren in de dakbedekking, hierin kan ondersteunen en resultaten aantoonbaar kan maken. Er was aandacht voor ontwikkelingen rondom circulariteit zowel tijdens de exploitatiefase (verlengen van levensduur bestaand dakpakket) als tijdens het aanbrengen van een nieuw dakpakket. Tenslotte welke stappen we maken om de daken op een veilige en minder arbeidsintensieve manier te inspecteren en onderhouden door gebruik te maken van drones, robots en machine learning.

Een bezoek op één van de daken van het Amsterdam UMC gaf een goed beeld en inzicht over wat er allemaal mogelijk is op de daken van het woningbezit van Ymere.

Dank aan Inscio Roofs, Roosendaal Landscaping bv, ZERO250 en InSus B.V. voor hun bijdrage aan deze dag. En uiteraard ook dank aan het Amsterdam UMC voor de gastvrijheid om het dak te mogen bezoeken.