Samen het beste resultaat
Écht goed

Het beste in elkaar naar boven halen. Dat doen we als collega’s, maar ook als partners. We maken gebruik van elkaars deskundigheid. Samen kijken we verder. Met grote voordelen voor onze opdrachtgevers. Voor nu en op langere termijn.

Resultaatgericht samenwerken als basis
Handen ineen

Patina denkt graag vooraf mee over de slimste aanpak om uw dak te onderhouden, te beheren en waar nodig te vernieuwen. Dat doen we op basis van uw vastgoedstrategie. We geloven in een langetermijnsamenwerking waarin wij verantwoordelijk zijn voor de bovenkant van het vastgoed. Onze expertise van het dak zetten we zo goed mogelijk in waardoor we de exploitatielast zo laag mogelijk houden. Natuurlijk adviseren we ook graag hoe u uw dak beter kunt inzetten als het gaat om duurzaamheid, circulariteit en klimaatadaptatie. Langdurig samenwerken zorgt ervoor dat we u kennen en weten wat uw wensen zijn. Dat we als dakpartner weten hoe uw dak erbij ligt en waar we op termijn uitdagingen verwachten.

We brengen uw dak naar een hoger niveau
Omdat we kennis bundelen

Omdat langdurig samenwerken voordelen heeft, werken we ook in de keten samen met vaste partners. Daarin hebben we de rol van opdrachtgever. We hebben een vaste groep bedrijven om ons heen verzameld die al jaren samenwerkt met Patina. Omdat we de ‘way of work’ niet continu opnieuw hoeven uit te vinden, zorgen we voor een beter dak tegen lagere kosten én een hogere klanttevredenheid.

Door ketensamenwerking boekt Patina betere resultaten voor u als opdrachtgever. Zo zorgen we voor:  

  • Aantoonbaar lagere kosten;
  • Een betere kwaliteit;
  • Kortere doorlooptijden;
  • Ontzorging. U kunt zich richten op uw kerntaken doordat we bijvoorbeeld zorgen voor de MJOB of voor de vereiste 70% instemming bij verduurzamingsopgaven voor woningcorporaties;
  • Meer ruimte voor innovatie;
  • Meer capaciteit beschikbaar voor vaste opdrachtgevers;
  • Een hogere klanttevredenheid van gebruikers/huurders en opdrachtgevers.

Samen vormen we
een team
Met ieder z’n rol

Patina werkt voor diverse opdrachtgevers samen in dakteam-verband. Daarbij beheren meerdere dakdekkers samen het daklandschap van u als opdrachtgever. Door samen te werken in diverse dakteams, leren we dagelijks van elkaar en benutten we elkaars sterke punten. Hierdoor komt de expertise van verschillende dakdekkers samen ten goede aan u als gemeenschappelijke opdrachtgever. Wij zijn niet bang om kennis te delen. Sterker nog, dat doen we graag in uw belang. Uiteraard spijkeren we zelf onze kennis ook voortdurend bij zodat we u blijvend de beste dienstverlening bieden.

Graag spreekt Patina doelstellingen met u af waarop we mogen worden beoordeeld en die bijdragen aan uw strategische doelstellingen. Hiervoor maken we steeds meer gebruik van digitale dashboards die realtime informatie geven over onze voortgang en performance.

Transparant en duidelijk
Lekker toch?

We delen kennis en halen kennis op. We vragen goed door en luisteren nog beter. Vervolgens zorgen we voor een optimale aanpak. Met heldere afspraken en tarieven. Met transparante offertes en rapportages. Gewoon duidelijk. Want dat verwachten we ook van onze partners. Alleen zo kunnen we zorgen voor de beste resultaten.

Advies nodig?
Kom eens langs

Heeft u advies nodig of wilt u meer weten over resultaatgericht samenwerken met Patina? We gaan graag met u in gesprek.

Neem contact op