Herbruikbare daken

Patina streeft ernaar materialen zodanig te verwerken dat ze te hergebruiken zijn.

De bouwsector is verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van alle afval in ons land en daar zijn wij ons van bewust.

Het betekent dat wij als sector flink kunnen bijdragen aan het verminderen van de afvalstroom. Daarom is ons streven om zoveel mogelijk te werken volgens het cradle to cradle principe.

Cradle to cradle staat voor hergebruik van materialen, voor het kiezen voor milieuvriendelijke materialen, minder grondstoffen gebruiken en minder afval produceren. Na gebruik dienen producten als ‘grondstof’ voor nieuwe producten: ‘van wieg tot wieg’. Een mooie, maar grote opgave voor de bouwsector, waar wij graag onze schouders onder zetten.

Hoe past Patina dit toe?

Met onze afvalscheiding hebben wij daarin al grote stappen gezet. In onze afvalstraat wordt alles, ook het bitumen, gescheiden. Alle herbruikbare materialen gaan naar verwerkingsbedrijven. Om ook de vervoerskilometers hiervan te reduceren, gaan wij steeds meer over op het gescheiden inzamelen op de projectlocatie.

Ladder van Lansink

Wij scheiden ons afval volgens het principe van de Ladder van Lansink. Dat betekent dat wij prioriteit geven aan de meest milieuvriendelijke verwerkingswijzen en waar mogelijk kiezen voor preventie.