Water daken

Waterdaken dragen bij aan het voorkomen van wateroverlast in steden.

Bij hevige regenval hebben onze steden regelmatig te kampen met overbelasting van het riool.

Door daken te benutten als waterbuffer, kan dat worden voorkomen. Niet zo vreemd dus dat veel lokale overheden het waterdak graag subsidiëren. Waterdaken houden het ‘overtollige’ hemelwater tijdelijk vast.

Natuurlijke wateropname

Het groen dat op het waterdak kan worden aangeplant, zorgt tezamen met de zonnewarmte voor een natuurlijke wateropname. Zo draagt het waterdak bij aan het voorkomen van overbelasting van het riool.

Water als isolatie

Ook isolatie is een belangrijk voordeel van het waterdak. Water is goed als geluidsisolatie vanwege de dempende werking en zorgt bij warmte voor verkoeling (door verdamping) en bij kou vormt het water een isolerende laag.

Welke daken zijn geschikt?

Platte daken zijn geschikt voor utiliteitsbouw en woningbouw, zowel bij nieuwbouw als renovatie.

Meer weten over water daken?

Neem contact op met Jordy van Nugteren, telefoon: 088-2257230, e-mail: jvn@patina.nl.