Zonne-pv

Zonnepanelen op het dak. Dat is misschien wel de meest duurzame investering
die gebouwbeheerders, corporaties en VVE’s kunnen doen.

Energieopwekkende daken

In de eerste plaats vanwege de besparing op stroom van het net en de daarmee samenhangende CO2-reductie.

In de tweede plaats omdat hedendaagse zonnepanelen praktisch onverwoestbaar zijn. Ze gaan decennialang mee.

Zonnepaneel en epc

Zonnepanelen kunnen in hoge mate bijdragen aan de epc (energieprestatiecoëfficiënt) van een gebouw. Een zonnepaneel van de nieuwste generatie levert veel meer kilowattuur dan de oudere panelen. Er zijn dus minder vierkante meters nodig voor een hoge opbrengst. Leveren de panelen meer energie dan er in het gebouw wordt verbruikt, dan kan het teveel aan het elektriciteitsnet worden geleverd. Zo draagt de gebouweigenaar bij aan de groene stroomvoorziening en kan de energiemeter flink teruglopen. Dat wordt van steeds meer belang, want energieprijzen stijgen wereldwijd vanwege de oplopende schaarste aan fossiele brandstoffen.

Subsidie op zonne-pv’s

Er zijn diverse mogelijkheden om subsidie te krijgen op het plaatsen van zonnepanelen op het dak. Zowel de rijksoverheid als lokale overheden hebben hiervoor in de loop der jaren diverse regelingen getroffen. Patina is op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Wij wijzen u graag de weg.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze zonnepanelen? Neem contact op met Max Kwantes, telefoon: 088-2257225, e-mail: mk@patina.nl.