Zes verschillende veiligheidssystemen voor het Rijksmuseum

Het Rijksmuseum. Wereldwijd bekend en ontvangt dagelijks honderden bezoekers die allemaal de Nachtwacht in het écht willen zien. Een prachtig monumentaal pand met werken van de grote meesters van onder meer Rembrandt, Vermeer en Hals.

Aan ons de uitdaging om de daken van het Rijksmuseum veilig toegankelijk te maken. Want welke veiligheidssystemen zijn er nodig op de verschillende daken zonder af te doen aan de esthetica van het monumentale pand? Systemen die niet zichtbaar mogen zijn vanaf de straat. Daken bevoorraden buiten bezoektijden en onze werkzaamheden uitvoeren zonder overlast voor de bezoekers. In onze film ziet u hoe wij dit hebben aangepakt.

Meer weten over dit project?

Neem contact op

Uiteindelijk hebben wij 6 verschillende systemen ontworpen en getest in nauw overleg met het Rijksvastgoedbedrijf en het Rijksmuseum.
Korte lijnen, vaste aanspreekpunten en vooral flexibiliteit in onze lean planning waren essentieel om dit omvangrijke project te laten slagen.

Opdrachtgever

Rijksvastgoedbedrijf

Bijzonderheden

  • Monumentaal pand
  • Esthetisch verantwoord
  • Voldoen aan de hoge eisen
  • Zes verschillende veiligheidssystemen
  • Lean planning
  • Nauwe samenwerking

Meer weten over dit project?
Kom samen dakdenken

Over verduurzaming van uw dak bijvoorbeeld?
Of over we u verder kunnen ontzorgen?

Neem contact op

Projecten waar we trots op zijn

Logisch met zulke vakmensen

Alle projecten bekijken