Een feestelijk moment in een feestelijke maand!

Na een jarenlange samenwerking hebben wij met RAI Amsterdam het dakonderhoud voor de komende 5 jaar in een raamovereenkomst vastgelegd en ondertekend. En daar zijn we trots op!

Want op deze manier kunnen wij RAI Amsterdam blijven ontzorgen, gaan we samen het integraal dakonderhoud verder professionaliseren en bereiden we ons voor op een circulaire en duurzame toekomst. De daken kunnen hier voor een deel aan bijdragen en daarvoor zetten wij onze expertise graag in.