Corporaties en VVE’s

Meer doen met minder geld. Ook corporaties hebben te kampen met krimpende budgetten.

Het woningbestand moet langer mee, maar uw bewoners houden het wel graag droog.

De levensduur verlengen? Het lekkagerisico afdekken? Patina neemt het totaalplaatje in ogenschouw en denkt creatief mee.

Een onderhoudscontract toegesneden op uw wensen, eisen, situatie, budget: met plezier en kennis van zaken stellen wij dat voor u op. Wij brengen de te verwachten gevolgen van de huidige onderhoudsplanning voor u in kaart en komen waar wenselijk met alternatieven.

Hoe helpen wij corporaties en beheerders?

Corporaties en beheerders doen een beroep op Patina voor preventief en periodiek onderhoud, renovatie en nieuwbouw, permanente valbeveiliging / RI&E, bliksembeveiliging op het dak en daklekkages.

Meer weten over hoe wij u kunnen helpen?

Neem contact op met Wil Boots, wb@patina.nl, Tel.: 088-2257244.