Het dakteam, bestaande uit Rochdale, Consolidated Nederland, Patina Dakdenkers en Van Venrooy Dakbedekking, is 5 jaar geleden gestart met het resultaatgericht onderhouden en beheren van de daken.

De focus was het gezamenlijk creëren van overzicht en inzicht in het totale dakenbezit, het beheersbaar maken van de storingen en het kostenefficiënt vervangen en verduurzamen van de daken op natuurlijke onderhoudsmomenten. Inmiddels is de samenwerking zodanig doorontwikkeld dat we met het Dakteam Rochdale, naast het continu leren, verbeteren, innoveren en digitaliseren, toe zijn aan de volgende stap.

Daarom gaan we het Resultaatgericht Dakonderhoud verdiepen met PO+ (planmatig onderhoud en verduurzaming + andere disciplines). De verduurzamingsopgave is namelijk meer dan het dak alleen. Om tot een optimaal programma voor de verduurzaming te komen, gaan we discipline overstijgend programmeren. Dit betekent dat we met de ketenpartners van de andere disciplines van Rochdale gezamenlijk voor elk complex het meest optimale scenario inrichten om tot CO2 neutraal in 2050 te komen. Hierdoor vinden de verduurzamingsingrepen niet alleen op de juiste natuurlijke onderhoudsmomenten plaats, maar zal dat er ook voor zorgen dat het juiste totale scenario gekozen wordt in kader van TCO (total cost of ownership) en TVO (total value of ownership).

11 januari was het feestelijke moment van ondertekening van de nieuwe, geactualiseerde overeenkomst van 5 jaar met mogelijke verlenging. De resultaatgerichte samenwerkingsovereenkomst hebben we als Dakteam gezamenlijk opgesteld. Met z’n allen zijn we trots op hetgeen al bereikt is en hebben zin aan de volgende stappen!

Wij zijn Rochdale dankbaar voor het vertrouwen en de ruimte die we krijgen om samen te ontwikkelen!