Het vijfjarig contract voor een Resultaat Gerichte Samenwerking is getekend tussen Woonwaard, Consolidated en Patina dakdenkers! Daarnaast is de ‘symbolische handtekening’ cadeau gegeven aan Woonwaard.

Wat houdt het contract precies in?
Eind vorig jaar heeft Woonwaard een uitvraag gedaan ten behoeve van het integraal onderhouden van zowel de platte als hellende daken van het bezit in 2 percelen. In de uitvraag stond aangegeven langs welke kernwaarden zij hierin wil werken. Zonder volledig te zijn bevat dit o.a. gelijkwaardigheid, sparringpartner, data, duurzaamheid en innovatie, samenwerken in de hele keten van onderaannemers en leveranciers.

Deze kernwaarden passen ons als een jas. Wij hebben onze strategische richting juist gericht op dit soort samenwerkingen waarin we meedenken om de juiste (dak) keuzes te maken voor nu en in de toekomst. Kortom, een samenwerking waarin we als Patina meerwaarde kunnen leveren en goed samenwerken op basis van gelijkwaardigheid.

Wij hebben het perceel ‘Alkmaar’ toegewezen gekregen en daar zijn we heel blij mee. We kijken uit naar een goede samenwerking waarin we samen met Woonwaard een leertraject ingaan waarbij we gebruik maken van onze meer dan 10 jaar ervaring in dit soort samenwerkingen.

André de Keijzer: “tijdens de leveranciersmiddag hebben we ervaren dat Woonwaard inderdaad een partij is waar we fijn mee gaan samenwerken. We voelen ons dan ook meteen thuis binnen de cultuur en de manier van onderling samenwerken met de overige partners van Woonwaard op gebied van Onderhoud en Verduurzamen. Tenslotte een compliment aan Max de Graaf, Dennis Gorter en Lisanne Hendriks voor de wijze waarop we binnen zeer korte tijd samen met Consolidated (perceel ‘Dijk en Waard’) tot dit contract zijn gekomen. We staan te trappelen om te beginnen!”